fbpx
en
Zoekopdracht
Algemene filters
Alleen exacte overeenkomsten

SUCULTUUR (“SUCULTUUR“, “wij“, “ons" of "ons“) begrijpt het belang van de privacy van gebruikers en neemt dit zeer serieus. SUCULTURE heeft dit privacybeleid opgesteld (de "Het beleid“) zodat u onze privacybeleidspraktijken beter kunt begrijpen met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt of verzameld op of via een van de SUCULTURE-diensten.

SUCULTURE verzamelt bepaalde informatie over uw gebruik of interactie met de SUCULTURE-diensten (Gebruiksinformatie"). Dit wordt gedaan door u rechtstreeks te vragen om ons specifieke gebruikersinformatie te verstrekken, en ook door deze automatisch te verzamelen, door het gebruik van webtechnologieën. SUCULTURE kan een deel van de verzamelde informatie delen met derden, waaronder andere gebruikers, bezoekers, adverteerders, advertentiegerelateerde dienstverleners en gelieerde ondernemingen.

Derden, waaronder adverteerders en aanbieders van advertentiediensten, kunnen ook informatie over u verzamelen in verband met uw gebruik van de SUCULTURE-diensten.

Uw toegang tot SUCULTURE kan worden gecontroleerd door uw gebruik van de SUCULTURE-diensten. SUCULTURE kan uw activiteit voor het consumeren van media-inhoud gebruiken en ook openbaar maken zoals hierin uiteengezet, voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf de datum van uw toestemming voor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SUCULTURE, die automatisch worden verlengd en die u mogelijk wilt intrekken vanaf elk moment. SUCULTURE gebruikt servers in de Verenigde Staten en kan servers in andere landen gebruiken. Alle informatie die wordt verzameld over uw consumptieactiviteit in verband met uw gebruik van de SUCULTURE-diensten kan worden opgeslagen op de servers, en we kunnen gegevens opslaan of overdragen naar of vanuit andere landen (inclusief landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte) voor verwerking door degenen die direct of indirect bij ons in dienst zijn. U stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SUCULTURE zoals hierin uiteengezet.

Dit privacybeleid is zowel van toepassing op personen die gebruikmaken van de SUCULTURE-diensten die zich registreren bij SUCULTURE als gebruikersprofielen aanmaken (“Leden“), en dit geldt ook voor personen of bedrijven die dergelijke SUCULTURE-diensten gebruiken zonder zich op de website te registreren (“Bezoekers“).

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle activiteiten en activiteiten van SUCULTURE met betrekking tot het verzamelen, toepassen, opslaan en openbaar maken van informatie via een van de SUCULTURE-diensten.

SUCULTURE zal dit privacybeleid blijven evalueren en bijwerken naarmate we aanvullende diensten voor onze gemeenschap introduceren, nieuwe technologieën toepassen en deze technologieën aanpassen aan de evoluerende online en digitale trends. We stellen alle feedback op prijs, aangezien we ernaar streven een privacybeleid te creëren dat zowel transparant is als dat de SUCULTURE-services verbetert.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid en hoe we uw gegevens gebruiken of beheren, neem dan contact met ons op via: info@SUCULTURE.com.

  1. De informatie die we verzamelen

Registratie informatie

Specifieke aspecten van de SUCULTURE-diensten zijn beschikbaar voor leden die zich bij SUCULTURE hebben geregistreerd en een SUCULTURE-profiel hebben aangemaakt. Het registratieproces omvat het invullen van een formulier met basisinformatie, waaronder uw volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, beroep, stad, staat, enz. (gezamenlijk "de Registratie informatie“).

Gebruikersprofiel

Bij het aanmaken van een profiel wijst SUCULTURE een “Profiel of Account ID” uniek voor u, die informatie identificeert en organiseert met betrekking tot uw specifieke account en de inhoud die aan uw profiel is gekoppeld. Met de profiel-ID kan SUCULTURE een unieke internet-URL voor uw profiel ontwikkelen (“de profiel URL"). Zoals uiteengezet, vormen profiel-ID's en/of profiel-URL's van SUCULTURE altijd openbare informatie en kunnen als gevolg daarvan worden bekeken, geopend, bekeken en/of genoten door iedereen met toegang tot de SUCULTURE-diensten. U kunt de toegang tot delen van uw gebruikersprofiel, die openbare informatie kunnen vormen, beperken via uw profielinstellingen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen worden gebruikt om de SUCULTURE-diensten te begrijpen en te beheren. Dit omvat het analyseren van uw ranking of affiniteit met specifieke inhoud, gebruikersgedrag, login, algemene activiteit, geotags, meten, verwerken van gegevens of statistieken; verfijning en technologische ontwikkeling van de SUCULTURE-diensten; direct marketing, het verbeteren van uw gebruik; en u voorzien van technische ondersteuning. We kunnen interne of externe analysetools gebruiken voor interne analysedoeleinden met betrekking tot de bovengenoemde SUCULTURE-diensten.

U moet er mogelijk rekening mee houden dat de standaardvereiste voor lidmaatschap op SUCULTURE 16 jaar of ouder is en dat degenen die aangeven dat ze jonger zijn dan 16 jaar geen gebruik mogen maken van de SUCULTURE-diensten, behalve als er uitdrukkelijke toestemming van een ouder wordt gevraagd of wettelijke voogd, en de ouder of wettelijke voogd stemt ermee in dergelijke activiteiten te beoordelen en te controleren, in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.

Derden

We gebruiken derden om te helpen bij het beheer van de SUCULTURE-diensten en kunnen de gegevens die we over u hebben beschikbaar stellen aan derden om het volgende te vervullen; het hosten van media-inhoud, het ontwikkelen of ondersteunen van producten, diensten en functies, voor naleving van onze Gebruiksvoorwaarden, het ondersteunen van onze marketinginspanningen, waaronder het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes die namens ons worden uitgevoerd, het uitvoeren van bestellingen, waaronder het verwerken van betalingen, en het assisteren bij de administratie van de SUCULTUUR Diensten.

Mocht SUCULTURE verplicht zijn om te voldoen aan specifieke lokale toepasselijke wetgeving, of om te voldoen aan enige wettelijke vereiste; of om ons in staat te stellen dit privacybeleid af te dwingen of toe te passen, inclusief maar niet beperkt tot de gebruiksvoorwaarden van SUCULTURE; waarbij mogelijk informatie wordt uitgewisseld met andere overheidsorganisaties, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij dergelijke informatie voor deze doeleinden verzamelen en delen met derden.

Waar u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, kunnen we bepaalde informatie in een geanonimiseerd formaat delen met potentiële kopers. Als vrijwel al onze activa worden verworven door of verkocht aan een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens die wij over onze gebruikers hebben, worden deze geclassificeerd als een overdraagbaar actief.

We kunnen geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals gegevens (d.w.z. die gebruikersactiviteit weergeven) voor gerichte advertenties die voor u interessant kunnen zijn; inclusief gerichte e-mails over producten en diensten, en voor SUCULTURE-evenementen die door dergelijke adverteerders worden gesponsord of georganiseerd.

We kunnen ook geanonimiseerde gebruikersinformatie verzamelen, die we delen met derden. Dit kan informatie bevatten over demografische gegevens voor gerichte advertenties.

Als uw gegevens worden gedeeld met derden, zullen we maatregelen treffen, waaronder contractuele overeenkomsten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op een veilige manier worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Niettegenstaande het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, noch zullen wij derden rechtstreeks toegang geven tot uw persoonsgegevens voor persoonlijk/zakelijk gebruik.

Uw persoonlijke gegevens beschermen

We gebruiken technische hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens in ons bezit worden beschermd en beveiligd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik of behandeling, inclusief tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Toegang tot uw persoonlijke informatie wordt afgehandeld door een strikt beperkt aantal medewerkers en op een 'need-to-know'-basis. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen (terwijl we passende veiligheidsmaatregelen toepassen), kunnen we de veiligheid van uw gegevens niet garanderen wanneer deze via internet naar ons worden verzonden. U erkent dat elke overdracht van uw persoonlijke informatie via internet op eigen risico is. 

Uw recht om informatie op te vragen

U hebt het recht om details op te vragen over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of verwerken. Deze omvatten:

  • een verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • een schriftelijk verzoek om onjuiste informatie over u te laten wijzigen of verwijderen uit onze database;
  • specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u bewaren;
  • een schriftelijk verzoek om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op specifieke gronden;
  • een schriftelijk verzoek om een kopie van de persoonlijke informatie in een elektronisch leesbaar formaat;

SUCULTURE zal reageren op verifieerbare verzoeken die van de Gebruiker zijn ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Verificatie- en reactieprocedure. We kunnen controles uitvoeren, waarbij mogelijk gebruik wordt gemaakt van identificatieverificatiediensten van derden, om uw identiteit te bevestigen voordat we details over uw persoonlijke gegevens vrijgeven. We zullen ons best doen om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren op uw verifieerbare verzoek. Als we extra tijd nodig hebben (tot 90 extra dagen), zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u adviseren over de redenen voor de verlengingsperiode. Alle openbaarmakingsrapporten beslaan de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare gebruikersverzoek.

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit beleid of de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, of om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, neem dan contact op met SUCULTURE via: info@SUCULTURE.com

Mededelingen van SUCULTURE

Uw voortgezette gebruik van de SUCULTURE-diensten, en door het onderhouden van een account/profiel, volgens deze beleidsmededeling en elke datum van de nieuwe of gewijzigde voorwaarden, houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke nieuwe voorwaarden en wijzigingen. U stemt daarom in met het ontvangen van promotiemateriaal of gerichte meldingen op uw e-mailadres of profiel. U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van promotiemateriaal of gerichte meldingen door de afmeldingsinstructies onderaan de relevante e-mail van SUCULTURE te volgen.

Houd er echter rekening mee dat uw afmeldingsverzoek voor promotiemateriaal of gerichte kennisgevingen niet van toepassing is op volgende of verschillende abonnementen, of op specifieke administratieve communicatie, bijvoorbeeld serviceaankondigingen, met betrekking tot uw account of gebruik van de SUCULTURE-diensten.

Koekjes

Koekjes. Een cookie is een gegevensbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer het wordt gebruikt om de SUCULTURE-diensten te bezoeken, en stelt ons in staat uw apparaat te herkennen wanneer u SUCULTURE bezoekt. Cookies bieden inlogfunctionaliteit, onthouden de gebruikers van SUCULTURE, hun voorkeuren, analytische prestaties en helpen bij uw algehele ervaring. Houd er rekening mee dat als u cookies, flash-cookies of HTML5-cookies op uw apparaat uitschakelt of verwijdert, bepaalde delen van de SUCULTURE-diensten mogelijk niet correct functioneren. SUCULTURE gebruikt zowel tijdelijke (“sessie”) als permanente of permanente cookies.

Cookies bieden de volgende functies:

Hierdoor kan SUCULTURE de inhoud voor u personaliseren, reageert het op uw apparaat op basis van een unieke reeks tekens, cijfers of letters die er automatisch aan wordt toegewezen vanaf uw eerste bezoek aan SUCULTURE en onthoudt het uw voorkeuren, dwz; taalkeuze of regio, en stelt u in staat om in te loggen op beveiligde delen van de website.

Cookies geven ons de mogelijkheid om het totale aantal gebruikers op elk moment te onderscheiden en samen te voegen, en om te zien hoe gebruikers door onze website navigeren. Dit biedt de mogelijkheid om ons te helpen de gebruikerservaring van SUCULTURE te verbeteren, de functionaliteit van de website te verbeteren en de navigatie op de site te vergemakkelijken.

Naast het bovenstaande worden cookies gebruikt door Google Analytics, zoals hieronder vermeld.

Apparaat. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke mobiele telefoon, laptop, pc, tablet of ander handapparaat, televisie met internetverbinding en andere apparaten die u mogelijk gebruikt om toegang te krijgen tot de SUCULTURE-diensten.

Integratie van derden

Google Analytics: Google Analytics wordt gebruikt om gebruiksstatistieken samen te stellen en te begrijpen. Raadpleeg het privacybeleid van Google over hoe Google uw persoonlijke gegevens kan behandelen of verwerken.

Facebook, Instagram en Twitter: Als u de functie "delen" gebruikt, is het mogelijk dat u onbewust of onbedoeld persoonlijke informatie deelt. Raadpleeg het privacybeleid van Instagram, Twitter en Facebook over hoe deze entiteiten uw persoonlijke gegevens kunnen behandelen of verwerken.

Websites van derden

SUCULTURE kan linken naar gelieerde ondernemingen of websites van derden. Desalniettemin is SUCULTURE niet aansprakelijk voor de inhoud van het privacybeleid van derden en de prestaties van dergelijke websites of dit beleid. U kunt contact opnemen met de externe beheerder of manager om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@SUCULTURE.com