fbpx
en
Zoekopdracht
Algemene filters
Alleen exacte overeenkomsten

SUCULTUUR (“SUCULTUUR“, “wij“, “ons" of "ons“) begrijpt het belang van de privacy van gebruikers en neemt dit zeer serieus. Daarom heeft SUCULTURE een privacybeleid opgesteld (de “Het beleid“) die gemakkelijk te navigeren is, zodat u ons privacybeleid beter kunt begrijpen met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt of verzameld op of via een van de SUCULTURE-services.

SUCULTURE verzamelt bepaalde informatie over uw gebruik of interactie met de SUCULTURE-diensten (Gebruiksinformatie"). Dit wordt gedaan door u rechtstreeks te vragen om ons de informatie te verstrekken en door deze automatisch te verzamelen met behulp van webtechnologieën. SUCULTURE kan een deel van de verzamelde informatie delen met derden, waaronder andere gebruikers en bezoekers, adverteerders, advertentiegerelateerde serviceproviders en gelieerde ondernemingen.

Derden, waaronder adverteerders en aanbieders van advertentiediensten, kunnen ook informatie over u verzamelen in verband met uw gebruik van de SUCULTURE-diensten.

Uw toegang tot SUCULTURE kan worden gecontroleerd door uw gebruik van de SUCULTURE-diensten, afhankelijk van enkele beperkte voorkeursinstellingen. SUCULTURE mag deze consumptie-activiteit van media-inhoud gebruiken en ook openbaar maken zoals hierin beschreven, voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf de datum van uw toestemming voor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SUCULTURE, die automatisch worden verlengd en die u mogelijk wilt intrekken van op elk moment. SUCULTURE gebruikt servers in de Verenigde Staten en kan servers in andere landen gebruiken. In het bijzonder kan alle informatie die wordt verzameld over uw consumptieactiviteit in verband met uw gebruik van de SUCULTURE-diensten worden opgeslagen op de servers en gegevens overdragen van of naar andere landen (inclusief landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte) voor verwerking door degenen die in dienst zijn direct of indirect door ons. U stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SUCULTURE zoals hierin uiteengezet.

Dit privacybeleid is zowel van toepassing op personen die de SUCULTURE-services gebruiken die zich registreren bij SUCULTURE, als op SUCULTURE-profielen ("Leden"), inclusief personen of bedrijven die dergelijke SUCULTURE-services gebruiken zonder zich te registreren ("Bezoekers“).

Dit privacybeleid omvat alle operaties en activiteiten van SUCULTURE met betrekking tot het verzamelen, toepassen, opslaan en vrijgeven van informatie via een van de SUCULTURE-services.

SUCULTURE zal dit privacybeleid blijven evalueren en bijwerken naarmate we aanvullende diensten voor onze gemeenschap introduceren, nieuwe technologieën toepassen en deze technologieën aanpassen aan de evoluerende online en digitale trends. We stellen alle feedback op prijs, aangezien we ernaar streven een privacybeleid te creëren dat zowel transparant is als dat de SUCULTURE-services verbetert.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid en hoe we uw gegevens gebruiken of beheren, neem dan contact met ons op via: info@SUCULTURE.com.

  1. De informatie die we verzamelen

Registratie informatie

Specifieke aspecten van de SUCULTURE-diensten zijn beschikbaar voor leden die zich bij SUCULTURE hebben geregistreerd en een SUCULTURE-profiel hebben aangemaakt. Het registratieproces omvat het invullen van een formulier met basisinformatie, waaronder uw volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, beroep, locatie en geslacht, enz. (gezamenlijk "de Registratie informatie“).

Gebruikersprofiel

Bij het aanmaken van een profiel wijst SUCULTURE een “Profiel of Account ID” uniek voor u, die informatie identificeert en organiseert met betrekking tot uw specifieke account en de inhoud die aan uw profiel is gekoppeld. Met de profiel-ID kan SUCULTURE een unieke internet-URL voor uw profiel ontwikkelen (“de profiel URL"). Zoals uiteengezet, vormen SUCULTURE-profiel-ID's en/of profiel-URL's altijd openbare informatie en kan als gevolg daarvan worden doorbladerd, geopend, bekeken en/of genoten door iedereen met toegang tot de SUCULTURE-services. U kunt de toegang beperken tot wie contact met u mag opnemen, maar u kunt geen beperkingen toepassen op openbare informatie via uw profielinstellingen, of uw SUCULTURE-profiel-ID's en profiel-URL's Beperkte informatie maken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken gegevens die we verzamelen in verband met het leveren en beheren van de SUCULTURE-services. Dit omvat, en is inclusief, het analyseren van uw ranking of affiniteit met specifieke inhoud, of Gebruikers, zoals favorieten, inloggen en activiteit in de SUCULTURE-applicaties, geotags, meten, verwerken van gegevens of statistieken; verfijning en technologische ontwikkeling van de SUCULTURE Services; direct marketing, het verbeteren van uw gebruik; en u technische ondersteuning te bieden. We kunnen interne of externe analysetools gebruiken voor interne analysedoeleinden met betrekking tot de bovenstaande SUCULTURE-services.

Mogelijk moet u er rekening mee houden dat de standaardinstelling voor profielen van leden of artiestenprofielen 18 jaar of ouder is en dat degenen die aangeven dat ze jonger zijn dan 18 jaar beperkt zijn, behalve dat de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd wordt gevraagd en gegeven, en de ouderlijke of wettelijke voogd beoordeelt en accepteert de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Derden

We gebruiken derden om te helpen bij het beheer van de SUCULTURE-services en kunnen de gegevens die we over u hebben aan hen beschikbaar stellen om het volgende te vervullen; het hosten van media-inhoud, het ontwikkelen of ondersteunen van producten en functies, voor naleving van de Gebruiksvoorwaarden, het ondersteunen van onze marketinginspanningen, inclusief het namens ons uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes, het uitvoeren van bestellingen en het verwerken van betalingen, inclusief het assisteren bij het beheer van de SUCULTURE Diensten.

In dergelijke gevallen blijven we verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens en hebben we maatregelen getroffen voor de verwerking van dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Mocht SUCULTURE verplicht zijn om te voldoen aan bepaalde toepasselijke wetgeving, of om te voldoen aan een wettelijke vereiste; of zodat wij dit privacybeleid kunnen afdwingen of toepassen, inclusief maar niet beperkt tot de SUCULTURE-gebruiksvoorwaarden; waarbij informatie met andere organisaties kan worden uitgewisseld, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij dergelijke informatie voor deze doeleinden verzamelen en delen met derden.

Waar u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen we bepaalde informatie in een geanonimiseerd formaat delen met potentiële kopers. Als vrijwel al onze activa worden verworven door of verkocht aan een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze gebruikers een van de overgedragen activa zullen zijn.

We kunnen geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals cookiegegevens (dat wil zeggen: die gebruikersactiviteit weerspiegelen) voor gerichte advertenties die voor u interessant kunnen zijn; en inclusief gerichte e-mails over producten en diensten, inclusief SUCULTURE-evenementen die worden gesponsord of georganiseerd door dergelijke adverteerders.

We kunnen ook geanonimiseerde gebruikersinformatie verzamelen, die we delen met derden. Dit kan informatie bevatten over demografische gegevens voor gerichte advertenties.

Als uw gegevens worden gedeeld met derden, zullen we maatregelen treffen, waaronder contractuele overeenkomsten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op een veilige manier worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Niettegenstaande het bovengenoemde van gegevensgebruik in dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen, noch zullen we derden directe toegang geven tot uw persoonlijke gegevens voor persoonlijk/zakelijk gebruik.

Uw persoonlijke gegevens beschermen

We gebruiken adequate technische en organisatorische hulpmiddelen om uw persoonlijke gegevens in ons bezit te beschermen en te beveiligen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik of behandeling, inclusief tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Toegang tot uw persoonlijke informatie wordt afgehandeld door een strikt beperkt aantal medewerkers en op een 'need-to-know'-basis. Omgekeerd is de overdracht van persoonsgegevens/informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen (met toepassing van passende veiligheidsmaatregelen), kunnen wij de veiligheid van uw gegevens niet garanderen wanneer deze via internet aan ons worden overgedragen. U erkent daarom dat elke overdracht van uw persoonlijke informatie via internet op eigen risico is.

Uw recht om informatie op te vragen

U hebt het recht om informatie op te vragen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken of verwerken. Uw rechten omvatten:

  • een verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • een schriftelijk verzoek om onjuiste informatie over u te laten wijzigen of verwijderen uit onze database;
  • specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u bewaren;
  • een schriftelijk verzoek om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op specifieke gronden;
  • een schriftelijk verzoek om een kopie van de persoonlijke informatie in een elektronisch leesbaar formaat;

SUCULTURE zal reageren op verifieerbare verzoeken die van de Gebruiker zijn ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Verificatie- en reactieprocedure. We kunnen controles uitvoeren, waarbij mogelijk gebruik wordt gemaakt van identificatieverificatiediensten van derden, om uw identiteit te bevestigen voordat we details over uw persoonlijke gegevens vrijgeven. We streven ernaar om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek een antwoord te geven op uw verifieerbare verzoek. Als we extra tijd nodig hebben (tot 30 extra dagen), zullen we u hiervan op de hoogte stellen en adviseren over de redenen voor de verlengingsperiode. Alle openbaarmakingsrapporten beslaan de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare gebruikersverzoek.

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit beleid of de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, of om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, neem dan contact op met SUCULTURE via: info@SUCULTURE.com

Mededelingen van SUCULTURE

Als u doorgaat met het gebruik van SUCULTURE-services en door een account/profiel aan te houden, in navolging van deze beleidsverklaring en elke datum van de nieuwe of gewijzigde voorwaarden, betekent dit dat u dergelijke nieuwe voorwaarden en wijzigingen accepteert. U stemt daarom in met het ontvangen van promotiemateriaal of gerichte meldingen op uw e-mailadres of profiel. U kunt ervoor kiezen om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van promotiemateriaal of gerichte meldingen door de afmeldinstructies onderaan de relevante e-mail van SUCULTURE te volgen.

Houd er desondanks rekening mee dat uw afmeldingsverzoek voor promotiemateriaal of gerichte meldingen niet van toepassing is op volgende of verschillende abonnementen, of op bepaalde administratieve communicatie, bijvoorbeeld serviceaankondigingen, met betrekking tot uw account of gebruik van de SUCULTURE-diensten.

Koekjes

Koekjes. Een cookie is een gegevensbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer het wordt gebruikt om de SUCULTURE-services te bezoeken, en stelt ons in staat uw apparaat te herkennen wanneer u SUCULTURE bezoekt. Cookies bieden inlogfunctionaliteit en onthouden SUCULTURE Gebruiker en hun voorkeuren, analytische prestaties en om u te helpen bij uw algehele ervaring. Houd er rekening mee dat als u cookies, Flash-cookies of HTML5-cookies op uw apparaat uitschakelt of verwijdert, bepaalde delen van de SUCULTURE-services mogelijk niet correct werken. SUCULTURE gebruikt zowel tijdelijke (“sessie”) als permanente of permanente cookies.

Cookies bieden de volgende functies:

Stelt SUCULTURE in staat de inhoud voor u te personaliseren, reageert op uw apparaat op basis van een unieke reeks tekens, cijfers of letters die er automatisch aan wordt toegewezen vanaf uw eerste bezoek aan SUCULTURE en onthoudt uw voorkeuren, dwz; taalkeuze of regio, en stelt u in staat om in te loggen op beveiligde delen van de website.

Cookies geven ons de mogelijkheid om het totale aantal gebruikers op elk moment te onderscheiden en samen te voegen, en om te zien hoe gebruikers door onze website navigeren. Dit biedt de mogelijkheid om ons te helpen de gebruikerservaring van SUCULTURE te verbeteren, de functionaliteit van de website te verbeteren en de navigatie op de site te vergemakkelijken.

In aanvulling op het bovenstaande worden door Google Analytics cookies geplaatst zoals hieronder genoemd.

Apparaat. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke mobiele telefoon, laptop, pc, tablet of ander handapparaat, televisie met internetverbinding en andere apparaten die u mogelijk gebruikt om toegang te krijgen tot de SUCULTURE-diensten.

Integratie van derden

Google Analytics: Google Analytics wordt gebruikt om anonieme gebruiksstatistieken op te stellen. Raadpleeg het privacybeleid van Google over hoe Google uw persoonlijke gegevens kan behandelen of verwerken.

Facebook, Instagram en Twitter: Als u de functie "delen" gebruikt, is het mogelijk dat u onbewust of onbedoeld persoonlijke informatie deelt. Raadpleeg het privacybeleid van Instagram, Twitter en Facebook over hoe deze entiteiten uw persoonlijke gegevens kunnen behandelen of verwerken.

Websites van derden

SUCULTURE kan linken naar gelieerde ondernemingen of websites van derden. Desalniettemin is SUCULTURE niet aansprakelijk voor de inhoud van het privacybeleid van derden en de uitvoering van dergelijk beleid. Mogelijk wilt u contact opnemen met de externe beheerder of manager om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@SUCULTURE.com.